Plan zamku w czasach krzyżackich.
1- budynek główny, 2- budynek bramny, 3- renesansowy budynek bramny,
4- wieża
1-przejazd bramny w murze kurtynowym, 2-budynek straży, 3-zamek niski,
4-zamek średni, 5-zamek wysoki - dziedziniec, 6-wieża obserwacyjna, 
7-brama przejazdowa na zamek średni, 8-wieża ostatecznej obrony, 9-wykusz 
latrynowy, 10-przejście do kościoła, 11-dom główny, 12-wieża strażnicza, 
13-przedbramie, 14-drewniane zabudowania przymurne, 15-mur miejski,
16-wieża kwadratowa, 17-brama miejska "Zamkowa", 18-gotycki kościół.
1-skrzydło południowo-zachodnie, 2-skrzydło północno-zachodnie, 
3-skrzydło północno-wschodnie, 4-skrzydło południowo-wschodnie, 
5-drugie skrzydło południowo-zachodnie, 6-średniowieczna zaadoptowana 
wieża ostatecznej obrony, 7-wieża obserwacyjna wbudowana w skrzydło
południowo-wschodnie, 8-wieża, 9-nowy przejazd bramny, 10-nasyp 
łączący stały ląd z zamkiem, 11-dziedziniec, 12-krużganki.
Plan zamku po inwentaryzacji.
Plan miasta z 1787 roku z widocznym zamkiem.