Miłakowo

amek zbudowany został w XIV wieku przez zakon krzyżacki a jego budowniczym był Henryk von Liebenzell. Miał w nim swoj± siedzibę komornik zakonny komturii elbl±skiej. Powstał na planie czworoboku, z jedn± wież± strażnicz±, kaplic± a cało¶ć otaczał mur obronny.
  Podczas szwedzkiego "potopu" w 1659 roku zamek został zniszczony przez wojska szwedzkie. Zostaje odbudowany lecz kolejna wojna tym razem napoleońska w 1807 roku niszczy budowlę.
  Do dzisiaj gdzie¶ pod ziemi± znajduj± się jeszcze dawne zamkowe  piwnice i zobaczyć można niewielkie fragmenty murów.