Kętrzyn

amek zbudowany został w drugiej połowie XIV wieku przez zakon krzyżacki jako siedziba prokuratora zakonnego. W skład budowli wchodził główny budynek mieszkalny w północnej części założenia oraz dwa skrzydła gospodarcze w części wschodniej i południowej. Stronę zachodnią bronił mur kurtynowy. Wewnątrz założenia znajdował się dziedziniec ozdobiony drewnianymi krużgankami oraz studnia. W późniejszym czasie całość została otoczona murami obronnymi z trzema basztami a wjazd prowadził od strony miasta. Z jednej strony (południowej) dostęp do zamku bronił staw utworzony ze spiętrzenia płynącej nieopodal rzeki Guber a od strony wschodniej znajdowała się fosa z wodą.
  Zamek nie posiadał charakterystycznego dla innych zamków krzyżackich przedzamcza, z tego też powodu wszystkie pomieszczenia gospodarcze znajdowały się w jego wnętrzu. I tak, oprócz pomieszczeń takich jak kaplica, refektarz, sypialnie czy biuro prokuratora były też, kuchnia, spiżarnia, piekarnia, browar, młyn oraz zbrojownia, prochownia a także więzienie. Nie było też wieży zamkowej występującej w innych obronnych budowlach zakonnych.
  Po sekularyzacji zakonu krzyżackiego na zamku miał swoją siedzibę książęcy starosta.
  Kilkakrotnie na zamku prowadzone były prace remontowe i modernizacyjne. I tak w 1566 roku przebudowane zostało skrzydło zachodnie. w 1682 roku rozebrano dwa piętra głównego budynku równając jego wysokość z pozostałymi skrzydłami.
  Pożar jaki wybuchł na zamku w 1797 roku zniszczył część budowli.
  Po zakupie zamku przez miasto w 1912 roku przeprowadzono na nim remont przebudowując i przeznaczając istniejące pomieszczenia na lokale mieszkalne. Przed wojną znajdował się tutaj urząd finansowy a mieszkania zajmowali jego pracownicy.
  W 1945 roku zamek został zniszczony przez wojska rosyjskie.
  Lata 1962 - 1967 to odbudowa dawnego założenia. Obecnie znjaduje się tam Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego oraz Biblioteka Miejska.