Jegławki

amek zbudowany został w XV wieku przez zakon krzyżacki. 
W XVII wieku zamek został rozebrany.
W 1848 roku na miejscu dawnego zamku zbudowano, stojący do dzisiaj, pałac w stylu angielskiego neogotyku. Jest to budowla postawiona na planie litery "L" z dwoma wieżami. Pod pałacem znajdują się dwukondygnacyjne piwnice wraz kolebkowymi i krzyżowymi sklepieniami pochodzące z XVI wieku.