Garbno
urowany zamek zbudowany został z końcem XIV lub na początku XV wieku przez zakon krzyżacki. Wcześniej w tym miejscu postawiono strażnicę (1328r.) a później w 1350 drewniany zamek obronny.
  Zamek murowany powstał na planie czworoboku z budynkiem mieszkalnym po stronie północnej, czterema basztami w narożach, wieżą bramną od zachodu a całość otaczał mur obronny  tworząc wewnątrz duży dziedziniec.
  Wojna polsko - krzyżacka zwana wojną trzynastoletnią (1454 - 1466) przyczyniła się do zniszczenia budowli, która nie została już odbudowana. Czas zatarł ślady po zamku i dopiero przypadkowe prace przy kopaniu rowów melioracyjnych w XIX wieku pozwoliły odsłonić fundamenty dawnej budowli.