Ełk

urowany zamek zbudowany został w latach 1398 - 1406 na wyspie na jeziorze Ełckim przez zakon krzyżacki. Wcześniej stał tam również zamek krzyżacki lecz drewniany i został on spalony przez wojska Władysława Jagiełły. Zamek z lądem połączony był drewnianym mostem zwodzonym. W zamku tym miał siedzibę prokurator krzyżacki.
W skład zamku wchodził budynek główny położony we wschodniej części założenia oraz przedzamcze z zabudowaniami gospodarczymi po stronie zachodniej.
  W 1410 roku został zniszczony i dopiero z końcem XV wieku postanowiono go odbudować. W 1525 roku po rozwiązaniu zakonu krzyżackiego na zamku miał swoją siedzibę starosta a także mieścił się tam sąd.
  Zamek w niewiele zmienionym kształcie dotrwał do 1833 roku kiedy to wielki pożar zniszczył część zamku. Po odbudowie i remoncie zmienił się jednak jego wygląd i zastosowanie. Umieszczono w nim więzienie, które dotrwało do 1970 roku.
  Obecnie pozostały niewielkie fragmenty dawnych murów obronnych oraz budynek.