Elbląg
amek zbudowany został w połowie XIII wieku przez zakon krzyżacki nad rzeką Elbląg. Składał się z zamku głównego i dwóch przedzamczy.
Jedno usytuowane po stronie północnej a drugie - południowej. Mieściły się na nich zabudowania gospodarcze jak: młyn, piekarnia, spichlerz czy browar a także szpital, zbrojownia, stajnie. Od zamku i miasta oddzielone były fosami.
  W latach 1251 - 1309 zamek był siedzibą mistrza krajowego a później po przeprowadzce wielkiego mistrza z Wenecji do Malborka siedzibą komtura elbląskiego i wielkiego szpitalnika.
  Początkowo miasto było ważnym morskim ośrodkiem handlowym lecz z czasem straciło swe znaczenie na rzecz Gdańska.
 W 1454 roku zamek został zniszczony przez mieszczan.
  Obecnie z dawnego założenie nie pozostało wiele. Są to zabudowania, które znajdowały się na północnym przedzamczu.