Dąbrówno

amek zbudowany został w 1319 roku przez komtura krzyżackiego Lutra Braunchweiga. Była to budowla założona na planie kwadratu, posiadająca murowany budynek mieszkalny i otoczona murem. W swoich początkach był siedzibą wójta krzyżackiego.
  Podczas wojny polsko - krzyżackiej zamek został zdobyty i spalony przez polskie wojska.
   Został jednak odbudowany i do sekularyzacji zakonu tj. do 1525 roku przebywał w rękach krzyżackich. Następnie przeszedł w ręce prywatne i od 1526 - 1540 jego właścicielem był Hans von Galentz. Po nim zamkiem władała rodzina Olesnitzów, później Flick von Finckensteinów (1572 - 1831) przez następne pięćdziesiąt lat rodzina von Megenbornów a na końcu Straussów.
  W czasie gdy zamek był własnością rodziny von Finckenstein w latach 1683 - 1693 przebudowała zamek w stylu barokowym. Do istniejącego budynku dobudowane zostały dwa skrzydła mieszkalne. Jedno po stronie wschodniej a drugie po południowej. W tym też okresie powstał park otaczający rezydencję.
  Druga wojna światowa przyniosła zniszczenie budowli i ostatecznie został rozebrany w 1968 roku.
  Do chwili obecnej pozostały niewielkie fragmenty murów obronnych.