Rembów

amek zbudowany został w I połowie XIV wieku przez rycerską rodzinę Odrowążów Krzesława lub Jakuba. Postawiono go na wzgórzu stromo opadającym w północnej i zachodniej części do rzeczki zwanej Rzychtą. Była to budowla obronna posiadająca początkowo jedną wieżę mieszkalno - obronną, a całość otaczał mur i fosa. W następnych latach zamek został rozbudowywany i w jego skład wchodziły cztery budynki, mieszkalne i gospodarcze, druga wieża po stronie północno - wschodniej oraz dostawiono z zewnątrz budynek zwany Kurzą Stopką (najlepszy przykład takiej budowli to Wawel w Krakowie). Brama wjazdowa znajdowała się po stronie południowo - zachodniej a wjazd poprzedzał niezbyt szeroki most zwodzony. W tym czasie zamek nosił nazwę "Szumsko".
  Po Odrowążąch nowymi właścicielami zamku zostaje rodzina Kurozwęckich a ma to miejsce w 1357 roku. Lecz w następnym stuleciu właściciele opuszczają zamek przenosząc się do Kurozwęk a sama budowla zostaje częściowo rozebrana. Spowodowane to było osuwaniem się gruntu, na którym wybudowano warownię i nie połączono jej z występującą niżej skałą.
  Dalsza jej rozbiórka to wiek XX kiedy to kamienie wykorzystuje okoliczna ludność do budowy.
  Do dzisiaj z zamku pozostały fragmenty fundamentów rozrzucone po wzgórzu.