Podgrodzie

amek zbudowany został na wysokim wzniesieniu w XIV wieku jako siedziba rycerska. Powstał na planie nieregularnego wieloboku a za budulec użyto kamienia. Budowla posiadała dwie czworoboczne wieże a od strony południowej i wschodniej zamek broniła fosa. 
  Nie wiadomo kto go wybudował ani dlaczego popadł w ruinę. Istnieje hipoteza, że nie ukończono jego budowy gdyż podczas prac wykopaliskowych odkryto duże ilo¶ci zgromadzonego i nie wykorzystanego budulca. Ale znaleziono też przedmioty, które ¶wiadcz±, że na zamek był zamieszkały.
  Do dzisiaj pozostały tylko niewielkie resztki jego murów.