1 - Zarys gotyckiego zameczku, 2 - dziedziniec arkadowy, 
3 - krużganki, 4 - sień przejazdowa, 5 - ryzalit fasady, 
6 - taras.