• ADAZI /NEUERMÜHLEN/ - ZBUD. PRZEZ ZAKON KAWALERÓW MIECZOWYCH

 • AINAZI /HAYNASCH/

 • AIZKRAUKLE /ASCHERADEN/ - ZBUD. PRZEZ ZAKON KAWALERÓW MIECZOWYCH

 • AIZPUTE /BISCHOFS HASENPOTH/ - ZBUD. PRZEZ BISKUPÓW KURLANDZKICH

 • AIZPUTE /ORDENS HASENPOTH/ - ZBUD. PRZEZ ZAKON KAWALERÓW MIECZOWYCH

 • ALSUNGA /ALSCHWANGEN/ - ZBUD. PRZEZ ZAKON KAWALERÓW MIECZOWYCH

 • ALTENE /ALTONA/ - ZBUD. PRZEZ ZAKON KAWALERÓW MIECZOWYCH

 • ALUKSNE /MARIENBURG/ - ZBUD. PRZEZ ZAKON KAWALERÓW MIECZOWYCH

 • ASOTE /ASZUTEN/ - ZBUD. PRZEZ BISKUPÓW RYSKICH

 • ARAISI /ARRASH/ - ZBUD. PRZEZ ZAKON KAWALERÓW MIECZOWYCH

 • ARLAVA /ERWAHLEN/ - ZBUD. PRZEZ BISKUPÓW KURLANDZKICH

 • AUGSTROZE /HOCHROSEN/ - ZBUD. PRZEZ ARCYBISKUPÓW RYSKICH

 • BALDONE /BALDOHN/

 • BALTAWA /BAŁTÓW/ - ZBUD. PRZEZ ARCYBISKUPÓW RYSKICH

 • BAUSKA /BOWSK/ - ZBUD. PRZEZ ZAKON KAWALERÓW MIECZOWYCH

 • BERZAUNE /BERSOHN/ - ZBUD. PRZEZ ARCYBISKUPÓW RYSKICH

 • BORNSMINDE /BORSMÜNDE/ - ZBUD. PRZEZ ZAKON KAWALERÓW MIECZOWYCH

 • BURTNIEKI /BURTNECK/ - ZBUD. PRZEZ ZAKON KAWALERÓW MIECZOWYCH

 • CESIS /WENDEN/ - ZBUD. PRZEZ ZAKON KAWALERÓW MIECZOWYCH

 • CESVAINE /SESSWEGEN/ - ZBUD. PRZEZ ARCYBISKUPÓW RYSKICH

 • CIRAVA /ZIRAU/ - ZBUD. PRZEZ BISKUPÓW KURZEMSKICH

 • DAUGAVGRIVA /DÜNAMÜNDE/

 • DAUGAVPILS /DÜNABURG/ 

 • DIGNAJA /DUBENA/ - ZBUD. PRZEZ ARCYBISKUPÓW RYSKICH

 • DOBE /DOBEN/ - ZBUD. PRZEZ ZAKON KAWALERÓW MIECZOWYCH

 • DOBELE /DOBLEN/ - ZBUD. PRZEZ ZAKON KAWALERÓW MIECZOWYCH

 • DUNDAGA /DONDANGEN/ - ZBUD. PRZEZ ARCYBISKUPÓW RYSKICH

 • DURBE /DURBEN/ - ZBUD. PRZEZ ZAKON KAWALERÓW MIECZOWYCH

 • DZERBENE /SERBEN/ - ZBUD. PRZEZ ARCYBISKUPÓW RYSKICH

 • DZINTARE /DSINTERN/ - ZBUD. PRZEZ BISKUPÓW KURLANDZKICH

 • EDOLE /EDWAHLEN/ - ZBUD. PRZEZ BISKUPÓW KURLANDZKICH

 • EMBUTE /AMBOTEN/ - ZBUD. PRZEZ BISKUPÓW KURLANDZKICH

 • EMBURGA /ANNEBURG/ - ZBUD. PRZEZ ZAKON KAWALERÓW MIECZOWYCH

 • ENGURE /ANGERN/

 • ERGEME /ERMES/ - ZBUD. PRZEZ ZAKON KAWALERÓW MIECZOWYCH

 • ERGLI /ERLAA/ - ZBUD. PRZEZ ARCYBISKUPÓW RYSKICH

 • GAUJIENA /ADSEL/ - ZBUD. PRZEZ ZAKON KAWALERÓW MIECZOWYCH

 • GRAMZDA /GRAMSDEN/

 • GULBENE /SCHWANENBURG/ - ZBUD. PRZEZ ARCYBISKUPÓW RYSKICH

 • GROBINA /GROBIN/ - ZBUD. PRZEZ ZAKON KAWALERÓW MIECZOWYCH

 • IKSKILE /UEXKÜLL/ - ZBUD. PRZEZ BISKUPÓW IKSKIELSKICH

 • INDRICA /NEDERITZ/ - ZBUD. PRZEZ ZAKON KAWALERÓW MIECZOWYCH

 • JAUNDOLE /DAHLEN/

 • JELGAVA /MITAWA, MITAU/ - ZBUD. PRZEZ ZAKON KAWALERÓW MIECZOWYCH

 • JERSIKA /GERCIKE/ - ZBUD. PRZEZ BISKUPÓW RYSKICH

 • JUANPILS /NEUENBURG/ - ZBUD. PRZEZ ZAKON KAWALERÓW MIECZOWYCH

 • KALNAMUIZA /HOFZUMBERGE/

 • KALSNAVA /KALZENAU/ - ZBUD. PRZEZ ARCYBISKUPÓW RYSKICH

 • KANDAVA /KANDAU/ - ZBUD. PRZEZ ZAKON KAWALERÓW MIECZOWYCH

 • KIEŚ - ZBUD. PRZEZ ZAKON KAWALERÓW MIECZOWYCH

 • KOKENHUZA  - ZBUD.PRZEZ BPA RYGI ALBRYCHTA

 • KRASLAVA /KRESLAWKA/ - ZBUD. PRZEZ ZAKON KAWALERÓW MIECZOWYCH

 • KRIEVCIEMS /RUSCHENDORF/ - ZBUD. PRZEZ ARCYBISKUPÓW RYSKICH

 • KRIMULDA /KREMON/- ZBUD. PRZEZ BISKUPA ALBERTA II

 • KRUSTPILS /KREUTZBURG/ - ZBUD. PRZEZ BISKUPÓW RYSKICH

 • KULDIGA /GOLDINGEN/ - ZBUD. PRZEZ ZAKON KAWALERÓW MIECZOWYCH

 • KVEPENE /KWEPEN/

 • LAUDONA /LAUDON/ - ZBUD. PRZEZ ARCYBISKUPÓW RYSKICH

 • LIELSTRAUPE /GROSS-ROOP/ - ZBUD. PRZEZ ARCYBISKUPÓW RYSKICH

 • LIELVARDE /LENNEWARDEN/ - ZBUD. PRZEZ BISKUPÓW RYSKICH

 • LIELVARDE /ALT-LENNEWARDEN/

 • LIEPAJA /LIVA/

 • LIEPENE /LEPRNE/ - ZBUD. PRZEZ BISKUPÓW RYSKICH

 • LIMBAZI /LEMSAL/ - ZABUD. PRZEZ ARCYBISKUPÓW RYSKICH

 • LOKSTENE /LOXTEN/ - ZABUD. PRZEZ ARCYBISKUPÓW RYSKICH

 • LUBANA /LUBAHN/ - ZABUD. PRZEZ ARCYBISKUPÓW RYSKICH

 • LUDZA /LUDSEN/  - ZBUD. PRZEZ ZAKON KAWALERÓW MIECZOWYCH

 • LUGAZI /LUDE/ - ZBUD. PRZEZ ZAKON KAWALERÓW MIECZOWYCH

 • MAKONKALNS /WOLKENBURG/ - ZBUD. PRZEZ ZAKON KAWALERÓW MIECZOWYCH

 • MALPILS /LEMBURG/ - ZBUD. PRZEZ ZAKON KAWALERÓW MIECZOWYCH

 • MAZSTRAUPE /KLEIN-ROOP/ - ZBUD. PRZEZ ARCYBISKUPÓW RYSKICH

 • MEZOTNE /MESOTHEN/ - ZBUD. PRZEZ ZAKON KAWALERÓW MIECZOWYCH

 • MUJANI /MOJAHN/ -ZABUD. PRZEZ ARCYBISKUPÓW RYSKICH

 • MURMUIZA /MUREMOIS/

 • NABE /NABBEN/ - ZABUD. PRZEZ ARCYBISKUPÓW RYSKICH

 • NAUJENE /ALT DÜNABURG/

 • NERETA /NERFT/ - ZBUD. PRZEZ RODZINĘ EFFERN

 • NICGALE /NITZEGAL/

 • NITAURE /NITAU/ - ZBUD. PRZEZ ZAKON KAWALERÓW MIECZOWYCH

 • NURMUIZA /NURMHUSEN/ - ZBUD. PRZEZ ZAKON KAWALERÓW MIECZOWYCH

 • PILTENE /PILTYŃ/  - ZBUD. PRZEZ BPA KURLANDZKIEGO BURCHARDA 

 • RAUNA /RONNEBURG/ - ZBUD. PRZEZ ARCYBISKUPÓW RYSKICH

 • REMINE /REMIN/ - ZBUD. PRZEZ BISKUPÓW RYSKICH

 • REZEKNE /ROSITEN/ - ZBUD. PRZEZ ZAKON KAWALERÓW MIECZOWYCH

 • RINDA /ANGERMÜNDE/ - ZBUD. PRZEZ BISKUPÓW KURLANDZKICH

 • ROPAZI /RODENPOIS/ - ZBUD. PRZEZ ZAKON KAWALERÓW MIECZOWYCH

 • ROZULA /ROSENBECK/ - ZBUD. PRZEZ ARCYBISKUPÓW RYSKICH

 • RUJIENA /RUJEN/ - ZBUD. PRZEZ ZAKON KAWALERÓW MIECZOWYCH

 • RUNDALE /RUTHENTHAL/ - ZBUD. PRZEZ ZAKON KAWALERÓW MIECZOWYCH

 • RYGA I /RIGA/ - ZBUD. PRZEZ ZAKON KAWALERÓW MIECZOWYCH

 • RYGA II /BISCHOFSHOF/ - ZBUD. PRZEZ ZAKON KRZYŻACKI

 • RYGA III /ORDENSBURG/ -  ZBUD. PRZEZ MIASTO 

 • SABILE /ZABELN/

 • SAKA /SACKENHAUSEN/ - ZBUD. PRZEZ BISKUPÓW KURLANDZKICH

 • SALACGRIVA /SALIS/ - ZBUD. PRZEZ ARCYBISKUPÓW RYSKICH

 • SALASPILS /KIRCHHOLM/ - ZBUD. PRZEZ ZAKON KAWALERÓW MIECZOWYCH

 • SALDUS /FRAUENBURG/

 • SELPILS /SELBURG/ - ZBUD. PRZEZ ZAKON KAWALERÓW MIECZOWYCH

 • SIGULDA /SEGEWOLD/ -  ZBUD. PRZEZ ZAKON KAWALERÓW MIECZOWYCH

 • SKRUNDA /SCHRUNDEN/

 • SKUJENE /SCHUJEN/ - ZBUD. PRZEZ ZAKON KAWALERÓW MIECZOWYCH

 • SMILTENE /SMILTEN/ - ZBUD. PRZEZ ARCYBISKUPÓW RYSKICH

 • STABEGI /EICHENANGERN/ - ZABUD. PRZEZ ARCYBISKUPÓW RYSKICH

 • STENDE /STENDEN/

 • SUNTAZI /SUNZEL/

 • SVETKALNS /HEILIGENBERG/ - ZBUD. PRZEZ ZAKON KAWALERÓW MIECZOWYCH

 • TALSI /TALSEN/

 • TERVETE /TERWETEN/ - ZBUD. PRZEZ ZAKON KAWALERÓW MIECZOWYCH

 • TIRZA /TIRSEN/ - ZBUD. PRZEZ ARCYBISKUPÓW RYSKICH

 • TRIKATA /TRIKATEN/ - ZBUD. PRZEZ ZAKON KAWALERÓW MIECZOWYCH

 • TUKUMA /TUCKUM/ - ZBUD. PRZEZ ZAKON KRZYŻACKI

 • TURAIDA /TREIDEN/ - ZBUD. PRZEZ BISKUPA ALBERTA

 • UNGURMUIZA /ORELLEN/

 • UNGURPILS /PÜRKELN/ - ZABUD. PRZEZ ARCYBISKUPÓW RYSKICH

 • VAINIZI /WAINSEL/ - ZBUD. PRZEZ ARCYBISKUPÓW RYSKICH

 • VALMIERA /WOLMAR / - ZBUD. PRZEZ MISTRZA ZAKONU INFLANDZKIEGO WILHELMA VON SCHAUERBURGA

 • VALTAIKI /NEUHAUSEN/

 • VARTAJA /WARTAGEN/ - ZBUD. PRZEZ ZAKON KAWALERÓW MIECZOWYCH

 • VECCESIS /ALT-WENDEN/ - ZBUD. PRZEZ ZAKON KAWALERÓW MIECZOWYCH

 • VECDAUGAVPILS /ALT-DÜNABURG/ - ZBUD. PRZEZ ZAKON KAWALERÓW MIECZOWYCH

 • VECDOLE /ALT-DAHLEN/ - ZBUD. PRZEZ BISKUPÓW RYSKICH

 • VECDROGA /ALT- DROGEN/

 • VECLIELWARDE - /ALT-LENNEWARDEN/ - ZBUD. PRZEZ ARCYBISKUPÓW RYSKICH

 • VECPIEBALGA /PEBALG/ - ZABUD. PRZEZ ARCYBISKUPÓW RYSKICH

 • VECSALASPILS /HOLME, ALT-KIRCHHOLM/ - ZBUD. PRZEZ BISKUPÓW IKSKIELSKICH

 • VENTSPILS /WINDAU/WINDAWA/

 • VILAKA /MARIENHAUSEN, VILLACK/ - ZBUD. PRZEZ ARCYBISKUPÓW RYSKICH

 • ZAUBE /JÜRGENSBURG/ - ZBUD. PRZEZ ZAKON KAWALERÓW MIECZOWYCH