• BORYSÓW - ZBUD. PRZEZ BORYSA WSIEWOŁODOWICZA 

 • BRASŁAW - ZBUD. PRZEZ KSIĘCIA BRACZYSŁAWA IZAJASŁAWOWICZA

 • BRAHIŃ

 • BRZEŚĆ LITEWSKI - ZBUD. PRZEZ KSIĄŻĄT LITEWSKICH

 • BYCHÓW - ZBUD. PRZEZ KAROLA CHODKIEWICZA 

 • DAWIDGRÓDEK 

 • DĄBRÓWNA - ZBUD. PRZEZ RODZINĘ HLEBOWICZÓW

 • DROHICZYN POLESKI -  ZAMEK WIŚNIOWIECKICH 

 • DRUJA  - ZBUD. PRZEZ RODZINĘ MASSALSKICH 

 • DRYSSA - ZBUD. PRZEZ ZYGMUNTA II AUGUSTA

 • DRYŚWIATY - ZBUD. PRZEZ KSIĄŻĄT POŁOCKICH

 • DZISNA - ZBUD. PRZEZ KSIĄŻĄT POŁOCKICH

 • GIERANONY  -  ZBUD. PRZEZ GASZTOŁDÓW 

 • GRODNO /NOWY ZAMEK/ 

 • GRODNO /STARY ZAMEK/ 

 • HŁUSK

 • HOLSZANY  -  ZBUD. PRZEZ RODZINĘ HOLSZAŃSKICH

 • HOMEL

 • IKAŹŃ - ZBUD. PRZEZ JANA SAPIEHĘ

 • JUREWICZE - ZBUD. PRZEZ OSKIERKÓW

 • KAMIENIEC LITEWSKI- ZBUD. PRZEZ KSIĘCIA WŁODZIMIERSKIEGO WŁODZIMIERZA WASYLKOWICZA 

 • KAROLIN POD PIŃSKIEM - ZBUD. PRZEZ KSIĄŻĄT  WIŚNIOWIECKICH

 • KLECK - ZAMEK KNIAZIÓW ROSYJSKICH

 • KOJDANÓW - ZBUD. PRZEZ RADZIWIŁŁÓW

 • KOPYŚ - ZAMEK KSIĄŻĄT OSTROGSKICH

 • KOZIANY - ZBUD. PRZEZ IWANA GROŹNEGO

 • KREWO  - ZBUD. PRZEZ WIELKIEGO KSIĘCIA LITEWSKIEGO OLGIERDA 

 • LACHOWICZE - ZBUD. PRZEZ JANA KAROLA CHODKIEWICZA 

 • LIDA

 • LUBCZ - ZBUD. PRZEZ RODZINĄ KISZKÓW 

 • ŁOHOJSK 

 • ŁOJÓW 

 • MIADZIOŁ 

 • MIR  -  ZBUD. PRZEZ JERZEGO ILLNICZA 

 • MOHYLEW 

 • MOZYRZ /MOZYR/ - ZAMEK KRÓLEWSKI

 •  NIESZCZERDO - ZBUD. PRZEZ IWANA GROŹNEGO

 • NIEŚWIEŻ  -  ZBUD. PRZEZ MIKOŁAJA KRZYSZTOFA RADZIWIŁŁA "SIEROTKĘ"  

 • NOWOGRÓDEK  - ZAMEK KSIĄŻĄT LITEWSKICH 

 • ORSZA

 • RASSONY - ZBUD. PRZEZ IWANA GROŹNEGO

 • POŁOCK 

 • ROHACZEW

 • RÓŻANA  - ZBUD. PRZEZ LWA SAPIEHĘ 

 • RZECZYCA - ZBUD. PRZEZ KSIĘCIA WITOLDA

 • SŁUCK 

 • SMOLANY 

 • SUSZA - ZBUD. PRZEZ IWANA GROŹNEGO

 • SZKŁÓW 

 • ŚWISŁOCZ 

 • TELMAN  -  ZBUD. PRZEZ WISNIOWIECKICH

 • TUROWLA

 • UŁŁA - ZAMEK KSIĄŻĄT RUSKICH

 • WITEBSK 

 • WYSOKIE LITEWSKIE - ZBUD. PRZEZ RODZINĘ SAPIEHÓW

 • ZASŁAW - ZBUD. PRZEZ ZASŁAWSKICH