Udórz

udowę zamku rozpoczęto pod koniec XIV lub na początku XV wieku. Przypuszczalnie inicjatorami budowy byli ówcześni właściciele tych okolic a wśród nich wymienia się np. Iwa z Obiechowa herbu Wieniawa. Powstały wtedy kamienne mury obronne zbudowane na planie nieregularnego pięcioboku a teren między nimi zajmował powierzchnię około 600 metrów kwadratowych. Jednakże oprócz murów wewnątrz nie było żadnych zabudowań mieszkalnych,  gospodarczych czy obronnych. Podczas prac archeologicznych nie natrafiono także na jakiekolwiek przedmioty codziennego użytku. Wniosek z tego taki, że budowla nie została nigdy ukończona lub jej celem było tylko postawienie tychże murów.
   Do dzisiaj zachowały się ich fragmenty.