Tworków

udowę renesansowego zamku rozpoczął w 1567 roku Kasper Krzysztof Wyskota z Wodnik a zakończył Hynek Petrowicz Charwat von Wiece z Miedoni a miało to miejsce po 1585 roku. Budowla ta powstała prawdopodobnie na miejscu wcześniejszego założenia jednakże nie ma żadnych dokumentów potwierdzających tę tezę.
   Zamek stoi na wzniesieniu nad rzeką Psiną i zbudowany jest na planie nieregularnej podkowy. Nad całością założenia górowała czworoboczna wieża zegarowa a do niej przylegały skrzydła. Były to budynki dwu- i trójkondygnacyjne, nieregularne i niesymetryczne. Wewnętrzny dziedziniec zamku ozdabiały arkady a skrzydła budowli posiadały liczne wykusze, wieżyczki, facjatki i szczyty.
   Często zmieniali się właściciele i dzierżawcy zamku. Ostatnim właścicielem tworkowskiej budowli był hrabia  von Saurma-Jeltsch, który odkupił zamek w 1860 roku od Johanna Freiherra von Eichendorfa. Hrabia zlecił przebudowę obiektu i tak powstał neorenesansowy pałac. W nocy z 8 na 9 stycznia 1931 roku na zamku wybuchł pożar, który doszczętnie zniszczył całą budowlę. Podejrzewa się, że pożar był wynikiem podpalenia zamku w celu otrzymania odszkodowania lecz oczywiście nie ma na to zdecydowanych dowodów lecz tylko poszlaki.
   Do dzisiaj stoją porosłe krzakami i trawą ruiny tej wspaniałej i bogatej kiedyś rezydencji. Widzimy więc ściany z pustymi otworami okiennymi i drzwiowymi, nieliczne z nich ozdobione renesansowymi obramieniami a na pozostałościach wieży zegarowej znaleźć możemy kamień z datą 1567. Jest to resztka pierwotnej, renesansowej wieży.