Sosnowiec
Zamek Sielecki

  enesansowy zamek zbudowany został ok. 1600 roku przez Sebastiana Minora herbu Półkozic. Wcześniej na tym miejscu stała kamienna budowla obronna pochodząca prawdopodobnie z XIV wieku wzniesiona przez Piotra z Sielca. Nowy zamek to czteroskrzydłowa budowla z kwadratowymi basztami w narożach, otoczona fosą, przez którą prowadził do zamku most zwodzony. budowa została ukończona w 1620 roku.
  W następnych stuleciach często zmieniali się właściciele zamku. Należał on między innymi do rodzin Modrzewskich i Tęgoborskich następnie do Michała Żulińskiego, Jordana Stojowskiego później był w rękach pruskiego generała i księcia pszczyńskiego. W 1824 roku przebudowano dotychczasowy zamek, wyburzając jedno skrzydło - wschodnie a także zasypano fosy. Bezpośrednią przyczyną remontu był pożar, który częściowo zniszczył budowlę. Prace trwały do 1832 roku.
  Od 1856 roku zamek jest w rękach rodziny Renardów i pozostawał w nich do drugiej wojny światowej. Po wojnie także często zmieniali się "bywalcy" zamku. Początkowo miała tu swoją siedzibę administracja kopalni "Sosnowiec", Muzeum Górnictwa, potem Zjednoczone Huty Szkła Gospodarczego i Technicznego, Urząd Stanu Cywilnego, kawiarnia i obecnie Sosnowieckie Centrum Sztuki.