Rybnik

amek zbudowany został na przełomie XII i XIII wieku przez Mieszka I Plątonogiego księcia raciborsko - oświęcimskiego. W latach 1223 - 1228 zamek służył zakonowi Norbertanek jako klasztor a jego fundatorką była Ludmiła, żona Mieszka. W 1228 roku syn Mieszka Kazimierz przeniósł klasztor do miejscowości Czarnowąsy a zamek stał się ponownie siedzibą książęcą.
   W tym okresie zamek to prostokątny, ceglano-kamienny budynek mieszkalny, otoczony  wałami ziemnymi i fosą.
    Wiek XIV to powiększenie zamku-  zbudowano wieżę bramną a całość otoczona została kamiennym murem natomiast następne stulecia /XVII i XVIII/ to przebudowa warowni. Stare mury zostały zburzone a na ich miejscu powstała pałacowa budowla. W późniejszym okresie dobudowane zostały dwa skrzydła, które wraz z pierwotnym budynkiem utworzyły kształt podkowy.
   Z końcem XVIII wieku  w 1789 roku zamek zaadoptowano na ośrodek dla emerytów i inwalidów wojennych pruskiej armii. Taki stan trwał do 1847 roku.
   Od 1857 roku budynek zamku wykorzystany został jako siedziba Sądu Grodzkiego a obecnie Sądu Rejonowego.