Racibórz

udowę zamku rozpoczęto w 1281 roku z inicjatywy książąt raciborskich. Część budowli była jeszcze drewniana i trudno jest dzisiaj określić ich wygląd. Głównym budynkiem zamkowym w tym czasie było skrzydło północno - wschodnie, które miało połączenie z kaplicą zamkową a do niej przylegała brama wjazdowa.
     W 1336 roku zamek przeszedł w ręce książąt opawskich z rodu Przemyślidów. Postanowili oni pod koniec XV wieku przebudować zamek pomimo tego, że nie była to siedziba książęca lecz wójtów i burgrabiów. Powstała czteroskrzydłowa budowla z dziedzińcem wewnętrznym a całość otoczono murami ceglanymi, które zastąpiły dotychczasowe wały ziemne.
    W latach 1521 - 1532 zamek należy do książąt opolskich a następnie dostaje się w ręce Habsburgów. W ich imieniu zamkiem zarządza Jerzy z Karniowa i w tym czasie część pomieszczeń zamkowych przeznaczona zostaje na browar. Osłabia to i tak niewielkie do tej pory znaczenie zamku i powoduje także jego niszczenie.
    W początku XVII wieku zamek od cesarskiej rodziny odkupuje hrabia Jerzy Oppersdorff i przystępuje do jego remontu. Między innymi północno - wschodnie skrzydło zamku zostaje ozdobione arkadowymi krużgankami. Lecz pożar, który  wybuchł w 1637 roku niszczy XIII - wieczną kaplicę i przylegający do niej budynek bramny. Podczas ich odbudowy rozbudowano także skrzydło południowe. Lecz była to ostatnia rozbudowa raciborskiego zamku. W późniejszych latach, pomimo częstych zmian właścicieli, a może właśnie dlatego zamek popada w coraz większą ruinę i pełni jedynie funkcje gospodarcze. W 1858 roku rozbudowano mieszczący się w zamku browar wykorzystując pozostałe części budowli i tym samym przekształcono średniowieczny zamek w browar. Jedynie dotychczasowa kaplica zamkowa została przebudowana w stylu neogotyckim.
   Koniec drugiej wojny światowej to zniszczenie przez wojska radzieckie skrzydła wschodniego i bramy.
   Do chwili obecnej odbudowany został budynek bramny, wyremontowano pomieszczenia mieszkalne oraz kaplicę zamkową a także zrekonstruowano część arkadowych krużganków. Niestety zniszczone skrzydło wschodnie musiano rozebrać.
   Kaplica zamkowa pod wezwaniem Tomasza Kantuaryjskiego zwana "perłą śląskiego gotyku" a ufundowana przez biskupa wrocławskiego Tomasza II jest jedyną budowlą pozostałą ze średniowiecznego zamku. Pozostałe budowle pochodzą z pierwszej połowy XVII wieku.

Więcej o historii zamku: http://www.goraciborz.pl/aktualnosci/miejscowosc/powiat/art/81.html 
O podziemiach zamkowej kaplicy: http://www.goraciborz.pl/aktualnosci/miejscowosc/powiat/art/82.html
a o podziemnym przejściu: http://www.goraciborz.pl/aktualnosci/miejscowosc/powiat/art/7.html