Pszczyna

amek zbudowany został w drugiej połowie XIV wieku. Ponieważ w tym czasie ziemie te należały do książąt raciborsko - opolskich, należy więc przypuszczać, że za sprawą któregoś z nich powstała pierwsza warownia.
  Murowany, gotycki zamek wzniesiono przed 1433 rokiem a jego właścicielką była Helena Korybutówna bratanica Władysława Jagiełły.
  Od 1517 roku właścicielem zamku jest Aleksy Turzo, możnowładca węgierski a po nim jego syn Jan, który zamek sprzedaje. Nabywcą zostaje Baltazar Promnic biskup wrocławski i aż do 1765 roku pozostaje w rękach tej rodziny. Następnie przechodzi we władanie rodziny Anhalt  Koethen - Pless, a później Hochbergów.
  Gotycki zamek wzniesiono na planie czworoboku i posiadał dwa budynki mieszkalne po stronie wschodniej i zachodniej położone względem siebie równolegle. W narożach stały dwie wieże, jedna okrągła, druga czworokątna. Całość połączona była murami obronnymi a wjazd z mostem zwodzonym, wałami i fosą tworzyły dodatkowe zabezpieczenie przed zdobyciem. Jak się okazało w 1474 roku niezbyt skuteczne gdyż zamek został zdobyty przez wojska węgierskie i uległ częściowemu zniszczeniu.
  W połowie XIV wieku następuje rozbudowa i przebudowa zamku w stylu renesansowym. Powstaje nowe skrzydło łączące dwa starsze budynki a utworzony w ten sposób dziedziniec ozdabiają krużganki.
   Rok 1737 to wielki pożar zamku, który niszczy skrzydło zachodnie, powstałe kilka lat wcześniej nowe budowle a także starą, gotycką wieżę. Późniejsze prace remontowe przekształciły pozostałości renesansowego zamku w barokowy pałac, który możemy dzisiaj podziwiać a także zwiedzać gdyż mieści się tam obecnie muzeum.