Łodygowice

amek zbudowany został w latach 1629 - 1673 a budowę rozpoczął kasztelan krakowski Jerzy Zbarski natomiast kończył  również kasztelan krakowski Stanisław Warszycki. Była to piętrowa budowla na planie prostokąta postawiona na miejscu wcześniejszej - drewnianej. Warszycki wybudował także  wokół budynku, modne w owym czasie, bastionowe fortyfikacje. Powstały one na planie kwadratu a w narożach zbudowano bastiony. Dodatkową obroną była wypełniona wodą fosa.
   W XIX wieku nastąpiła przebudowa zamku w stylu neogotyckim na pałac zbudowany na planie krzyża a jego północną część stanowi pierwotny budynek zamku.
   Obecnie jest to dwukondygnacyjny budynek murowany, otynkowany otoczony starym parkiem a z fortyfikacji pozostały jedynie niewielkie wzniesienia na obrzeżach parku.
   Wydaje mi się, że w tym przypadku pierwotną budowlę bardziej zakwalifikować możemy do dworu obronnego niż zamku.