Koziegłowy

amek zbudowany został prawdopodobnie w końcu XIII lub na początku XIV wieku. Wcześniej stała tu strażnica strzegąca szlaku handlowego z Krakowa do Opola.
  Właścicielem Koziegłów i okolicznych ziem na przełomie XIV i XV wieku był kasztelan sądecki Krystian herbu Lis. Jemu to przypisuje się postawienie murowanego zamku. Mury zamku udzieliły gościny samemu królowi Polski Władysławowi Jagielle w 1426 roku.
  W latach 1452 - 1457 zamek kilkakrotnie był zbrojnie najeżdżany przez Janusza z Oświęcimia czy Przemka z Toszka a także innych grasujących w tym okresie zbrojnych band pod dowództwem np. Kawki. W najazdach tych budowla uległa zniszczeniom i została opuszczona przez dotychczasowych właścicieli.
  Rok 1519 to sprzedanie zamku i okolicznych ziem przez Krystyna IV biskupowi krakowskiemu Janowi Konarskiemu.
  W 1548 roku biskup krakowski Samuel Maciejowski chciał odremontować  zamek lecz prawdopodobnie zbyt duże zniszczenie go spowodowało, że nie został on siedzibą biskupów krakowskich, którzy na swoją siedzibę wybrali niedaleki Siewierz.
  W 1655 roku ostatecznie zniszczyli zamek Szwedzi, ostrzeliwując go z armat z okolicznych pagórków.
  W ruinie budowla przetrwała do 1865 roku kiedy to została rozebrana a odzyskany materiał wykorzystano na budowę drogi.
  Zamek zbudowany został na rzucie prostokąta o wymiarach 50x25 metrów, posiadał basztę obronna oraz bramę w kształcie kwadratu o wymiarach 9x9 m. Wjazd prowadził przez zwodzony most nad fosą a dojazd do niego wiódł po specjalnie usypanej grobli. Przestrzeń pomiędzy bramą a budynkiem mieszkalnym tworzyła wewnętrzny dziedziniec wybrukowany kamieniami. Całą warownię otaczała podwójna linia wałów obronnych wykonanych z ziemi i drewna /wał zewnętrzny/ oraz drewna i kamieni /wał wewnętrzny/. Szerokość wału dochodziła do 20 metrów a pomiędzy tymi wałami znajdowała się fosa.
  Ponieważ nie zachowały się żadne źródła opisujące zamek więc jego wygląd można jedynie domniemywać na podstawie przeprowadzonych prac archeologicznych.
  Obecnie z zamku pozostały tylko ślady wałów i fosy oraz fundamenty murów obronnych.