Gliwice
dwór Cetricza

becnie jako zamek w Gliwicach nazywa się budowlę powstałą w XVI wieku a zbudowaną przez Fryderyka von Zetricza, natomiast nazwa "zamek piastowski" pochodzi dopiero z roku 1983. Wcześniej, od XVI wieku zabudowania te nazywano dworem Cetricza.
  Założenie powstało w latach 1558-1561 z połączenia dwóch kwadratowych baszt, dwukondygnacyjnym, ceglanym budynkiem przylegającym jednym bokiem do murów obronnych. W XVIII wieku obniżono mury obronne oraz rozbudowano basztę poszerzając ją i jednocześnie obniżając jej wysokość. W XIX wieku rozebrano jedną z baszt i dobudowano nowe skrzydło od strony wschodniej podwyższając o jedną kondygnację środkowy budynek. Ostatnią jak do tej pory rozbudowę przeprowadzono w latach 1952- 1959 a polegała ona na dobudowaniu czwartej kondygnacji w baszcie skrzydła zachodniego i zwieńczeniu jej stromym, czterospadowym dachem.
  Obecnie w zabudowaniach mieści się Muzeum Gliwickie.

Powyższy tekst oparty jest na publikacji tegoż muzeum znajdującej się na jego stronie internetowej pod adresem :
http://www.muzeum.gliwice.pl/zamek_piastowski/