Chudów

enesansowy zamek zbudowany został ok. 1540 roku przez Jana Przedbórza zwanego Gierałtowskim w miejscu wcześniejszej budowli obronnej. Założony został na planie prostokąta o bokach 28x30 m. Położony na wyspie posiadał dwa budynki mieszkalne, czworoboczną wieżę bramną a wjazd prowadził przez most drewniany. Wewnątrz znajdował się niewielki dziedziniec z drewnianymi krużgankami i studnia z wodą pitną.
   W 1622 roku po śmierci Wacława II Gierałtowskiego zamek dostaje się hrabinie Joannie Prażmie. Następnym właścicielem jest Jan Skalla, potem Jadwiga von Kotuliński.
   W 1717 zamek należy do rodziny Voglerów. Podczas następnych pięćdziesięciu lat datuje się rozkwit zamku.  Później bardzo często zmieniają się właściciele lecz zamek zaczyna popadać w ruinę.
  W 1838 roku von Bally remontuje zamek oraz kaplicę. Niestety w 1874 roku pożar niszczy doszczętnie zamek, który ponownie zostaje niezamieszkałą ruiną.
   Ostatnim właścicielem zamku był hrabia Schaffgotsch.
   Obecnie właścicielem zamku jest "Fundacja Zamek Chudów" i ona organizuje różne imprezy także na zamku aby w przyszłości móc odbudować renesansową siedzibę.