Bielsko-Biała

amienno - ceglany zamek zbudowany został w drugiej połowie XIV wieku przez księcia cieszyńskiego Przemysława I Noszaka. Zamek powstał na miejscu wcześniejszego gródka strzegącego szlaku solnego z Krakowa do Cieszyna i na Morawy.
   Początkowo był to tylko budynek z wieżą i basztą. W następnych wiekach dobudowano skrzydło zachodnie /XVI wiek/ a później wschodnie oraz południowe /XVII i XVIII wiek/. W tym czasie zamek należał do rodziny Sunneghów i oni to rozbudowywali swoją siedzibę. Powstała budowla na planie nieregularnego czworoboku z wewnętrznym dziedzińcem oraz kaplicą.
   Podczas wojny trzydziestoletniej zamek został obrabowany i spalony przez Szwedów /1646 rok/ a ponad sto szesnaście lat później przez Prusaków /1762 rok/.
     Także pożary nie ominęły zamku i trzykrotnie był przez nie niszczony i tyle samo razy po nich odbudowywany /1753, 1808, 1836 rok/.
  W 1752 roku właścicielem zamku zostaje hrabia Aleksander Józef Sułkowski i do 1945 roku budowla pozostaje w rękach tego rodu.
 Obecny wygląd zamek zawdzięcza wiedeńskiemu architektowi Janowi Potzelmeyerowi, który w latach 1855 - 1864 przebudował ówczesne założenie. Dobudowana została kaplica a istniejącą wieżę zakończono krenelażem.
   Obecnie w zamku ma swoją siedzibę muzeum.