Sobowidz

amek zbudowany został po 1309 roku przez zakon krzyżacki w miejscu wcześniejszego grodu. Była to nieduża budowla wzniesiona na półwyspie jeziora otoczona murem obronnym i fosą od strony lądu. Od 1357 roku zamek był siedzibą wójtów tczewskich. Z początkiem wojny trzynastoletniej 11 lutego 1454 roku warownia została zdobyta i zniszczona przez mieszczan i rycerstwo należące do Związku Pruskiego pod dowództwem Jana z Jani. Po pokoju toruńskim w 1466 roku zamek był siedzibą królewskich starostów. Jeden z nich Jerzy Bażyński rozbudował i odnowił dawne założenie. W rękach polskich był do 1772 roku kiedy to po pierwszym rozbiorze Polski przeszedł we władanie pruskie. Ostatecznie w XIX wieku został rozebrany. Na jego fundamentach wybudowano inny budynek, który wraz z niewielkimi fragmentami fundamentów możemy dzisiaj oglądać.