Osiek

urowany zamek zbudowany został przez zakon krzyżacki na półwyspie jeziora Kałębie w XIV wieku. 
  Podczas wojny trzynastoletniej polsko - krzyżackiej zamek przechodził z r±k do r±k. I tak od 1454 do 1461 był we władaniu Polski następnie zajmowali go Krzyżacy aby w 1466 powrócić pod królewskie rz±dy. Była to już jednak ruina gdyż pięć lat wcze¶niej został zniszczony przez Krzyżaków.
  Na pozostałych po nim fundamentach w 1566 roku starosta osiecki Adam Walewski stawia następne założenie obronne. Tym razem jest to renesansowa budowla pałacowa z arkadami i wewnętrznym dziedzińcem.
  Podczas szwedzkiego "potopu" zamek ulega ponownie zniszczeniu lecz nie zostaje już odbudowany. 
  Stoj±ce ruiny zamku rozebrano z rozkazu króla pruskiego Fryderyka II uzyskuj±c z nich materiał budowlany.
  Obecnie pozostał z zamku niewielki fragment fundamentu, na którym znajduj± się resztki ¶ciany pałacu.