Krokowa

amek zbudowany został w końcu XV wieku przez rodzinę Krokowskich. Zmienili oni później nazwisko na von Krockow. Wcześniej na tym miejscu stał gródek a po nim wybudowano rycerską wieżę mieszkalno - obronną otoczoną fosą.
  Pierwsza przebudowa założenia miała miejsce w XVI wieku a jej ówczesnym właścicielem był Reinhold von Krockow. Rozebrane zostały dwie narożne baszty a całość otoczono wałami i fosą.
  Minęły dwa wieki i kolejny właściciel Albert von Krockow ponownie przebudowuje zamek tym razem w stylu barokowym. W skład założenia wchodzi trzykondygnacyjny budynek główny pozostały z dawnego zamku a do niego dobudowano dwa boczne skrzydła. W południowo - zachodniej części postawiono wieżę a wszystko otoczono parkiem (wieża powstała pod koniec XIX wieku).
  Od chwili powstania zamku aż do końca drugiej wojny światowej był on w rękach tylko jednej rodziny. Po wojnie zamek był siedzibą PGR-u i jak inne będące w rękach tej instytucji uległ zniszczeniu i dewastacji.
  W 1989 roku powołana została fundacja, która odremontowała zrujnowany zamek. Jednym z założycieli tejże fundacji był mieszkający w Niemczech Albrecht von Krackow.
  Obecnie w zamku znajduje się hotel i restauracja.