Grabiny

urowany zamek zbudowany został w 1406 roku przez zakon krzyżacki. Początkowo w miejscu tym stał również wzniesiony przez Krzyżaków dwór obronny otoczony drewnianą palisadą, wałem oraz z trzech stron fosą z wodą. Woda do dworskiej a później zamkowej fosy płynęła  wykopanym kanałem a nad rzeką Motławą przepływała górą przez specjalne koryto wykonane z desek. Natomiast opuszczając fosę spadała na koła młyńskie zbożowego zamkowego młyna. Budowa murowanego zamku spowodowana była między innymi częstymi odwiedzinami wielkich mistrzów krzyżackich i zapewnienia im bezpiecznej ochrony.
  W skład założenia wchodził budynek mieszkalny, budynki gospodarcze, mury obronne z wieżą oraz dziedziniec a wszystko to postawione na planie prostokąta.
  W 1459 roku zamek został zburzony na polecenie Rady Miejskiej miasta Gdańska. Tereny te przejął jako dzierżawę Eberhard Ferber i  w latach 1514 - 1518 postawił tam swój niewielki zameczek. Gościł w nim nawet Stefan Batory w 1577 roku.
  Kolejny dzierżawca H. Feldstete wybudował nowy zamek w stylu renesansowym. W budowli tej przebywał dwukrotnie król szwedzki Gustaw Adolf w latach 1626 i 1628. Następny pobyt w nim wojsk szwedzkich przypada na lata "potopu". Grabiące okoliczne ziemie i miasta nie były pożądanymi sąsiadami. Dlatego też w 1657 roku oddziały mieszczan gdańskich wyruszyły w celu zniszczenia zamku. Miało to miejsce w zimie kiedy wody fosy zamarzły. Po krwawej bitwie warownia została zdobyta. Z 1600 gdańszczan zginęło 186 oraz cała 60-cio osobowa załoga szwedzka. Do dzisiaj jedynymi świadkami tej bitwy są gotyckie mury dawnego browaru oraz wyschnięta fosa.
 W późniejszych czasach następowały odbudowy i przebudowy warowni a ostatnia miała miejsce w XIX wieku. Rozbudowano wtedy skrzydło mieszkalne oraz gospodarcze a jedno z pomieszczeń adoptowano na kaplicę.
  Do dzisiaj zachowały się fragmenty murów zamkowych, piwnice z XV wieku, kaplica a także odbudowana brama wjazdowa.

Artykuły dotyczące zamku:

- Zamek odzyskany. Teraz potrzebny pomysł.
-
Chcą uratować zamek 
-
Zabytek w każdej chwili może się zawalić  
- Pozwolili osunąć się ścianie w zabytkowym kompleksie
- Warownię przejmie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami w Gdańsku