Dzierżgoń

amek zbudowany został w połowie XIII wieku przez zakon krzyżacki. Budowla wzniesiona była na planie czworoboku i posiadała budynki mieszkalne natomiast na przedzamczu usytuowano część gospodarczą ze stajniami, kuźniami itp. Był także magazynem zbożowym zakonu a w jego stajniach stało około 1300 koni.
W zamku miał w nim swoją siedzibę komtur.
  W 1414 roku budowla została zdobyta przez wojska polskie i częściowo spalona. Odremontowany zamek dotrwał do 1454 roku kiedy to ponownie został zdobyty i zajęty tym razem przez oddziały tzw. Związku Pruskiego lecz szybko Krzyżacy go odbili i zniszczyli. Po pokoju toruńskim w 1466 roku ponownie odbudowany zamek zostaje siedzibą królewskich starostów i odbywają się w nim sądy grodzkie a także przechowywane są dokumenty. Jednak nie remontowana budowla szybko przemienia się w ruinę i zostaje rozebrany. Odzyskany materiał został wykorzystany w XVII wieku do budowy kościoła.
  Obecnie udało się odkopać fragmenty fundamentów dawnego zamku. Są one zabezpieczane jako trwała ruina.