Sidra

    amek zbudowany został w drugiej połowie XVI wieku nad rzeką Sidrą. Była to bastejowa budowla obronna zbudowana prawdopodobnie przez rodzinę Wołłowiczów gdyż oni w tym czasie byli właścicielami tych ziem.
     Od XVII do XIX wieku Sidra była głównym ośrodkiem kalwinizmu w Polsce.
     Wiek XVII to przebudowa zamku przez ich właścicieli, rodzinę Potockich na pałac. 
     W XIX wieku budowla ulega zniszczeniu i do dzisiaj pozostały tylko fragmenty fundamentów i bastei.