Zawada

  amek zbudowany został około 1656 roku przez rodzinę Ligęzów. Była to budowla obronna z czterema basztami. 
    Późniejszymi właścicielami zamku były rodziny Przebendowskich, Bielińskich i Radziwiłłów. Przez wszystkie te lata niezbyt troszczono się o budowlę i stopniowo chyliła się ona ku upadkowi. W 1819 roku Anna Radziwiłłówna wnosi zamek w Zawadzie jako wiano swojemu mężowi Atanazemu Raczyńskiemu. On też postanowił odnowić dawne założenie. 
  Wielki budynek mieszkalny przykryty został czterospadowym dachem, 
  o okalający posesję kamienny mur oddzielał ją od dużego parku.
   W tym czasie w zamku znajdowała się bogata galeria obrazów a także duży księgozbiór.
    Podczas pierwszej wojny światowej zamek został obrabowany i spalony przez wojska rosyjskie.
    W 1920 roku na miejscu częściowo zniszczonego zamku zbudowano neobarokowy pałac a pozostałą część zamku odrestaurowano.
    Do dzisiaj z najstarszej budowli dotrwała baszta z kaplicą, okrągła wieża oraz mur obronny a w nim XIX wieczna brama wjazdowa. Pozostałe budowle jak suszarnia chmielu czy budynek rządcy pochodzą z XIX wieku.