Węgierka

    amek zbudowany został w drugiej połowie XVI wieku przez rodzinę Pieniążków. Założony został na planie kwadratu o bokach 40x40 m.  z okrągłymi basztami w narożach. Budowlę otaczała fosa jednakże nie stwierdzono występowania murów kurtynowych ani baszt w narożnikach wschodnich.
      Do dzisiaj zachowana kamienna baszta w narożniku północno - zachodnim
     ma średnicę 12 metrów i  posiada cztery kondygnacje ze strzelnicami kluczowymi. Druga baszta w narożniku południowo - zachodnim miała średnicę 10 metrów a grubość jej murów wynosiła 1 metr (nie zachowała się do dnia dzisiejszego). W północnej i zachodniej części dziedzińca znajdowały się zabudowania, dwa parterowe, prostokątne budynki lecz ich przeznaczenia do tej pory nie udało się ustalić.
      Po Pieniążkach zamek był w posiadaniu rodziny Siemianowskich, następnie Morskich, Dzieduszyckich, Szembeków i Mycielskich.
       Pożar jaki miał miejsce z końcem XVIII wieku zniszczył budowlę i od tej pory nie została już odbudowana.