Tarnobrzeg - Dzików

  amek zbudowany został z końcem XIV wieku przez rodzinę Toporczyków, którzy później zmienili nazwisko na Ossolińskich. Była to murowana budowla składająca się z budynku mieszkalnego, wieży murów i wałów obronnych oraz fosy.
    Następnymi właścicielami została rodzina Tarnowskich i ona to w XVII wieku rozbudowała założenie. Miało ono kształt litery "L", składało się z trzykondygnacyjnego budynku mieszkalnego, murów obronnych, wału i fosy. 
    5 listopada 1734 roku na zamku została zawiązana konfederacja generalna zwana dzikowską, mająca na celu popieranie króla Stanisława Leszczyńskiego, przeciwnika Augusta III Sasa.
   W połowie XVIII wieku dobudowano skrzydło wschodnie a cały zamek przebudowano na rezydencję w stylu barokowym.
    Podupadającą budowlę odremontował w 1830 roku Jan Feliks Tarnowski i nadał jej styl neogotyku angielskiego. Gromadził on na zamku różne dzieła sztuki, archiwalia, autografy.
     W 1927 roku zamek padł pastwą płomieni lecz udało się uratować znaczną część zbiorów. W 1931 roku odbudowano zamek w stylu barokowym.
    Po drugiej wojnie światowej na zamku mieściło się technikum rolnicze.

  Zjazd Rodziny Tarnowskich - autor Timi  - artykuł nawiązujący do historii zamku