Przecław

    urowany zamek  a właściwie renesansowy dwór obronny wzniesiony został przez Andrzeja Koniecpolskiego około 1580 roku na miejscu wcześniejszej, drewnianej siedziby Stanisława Ligęzy z połowy XV wieku.
      W połowie XVII wieku rezydencja przeszła w ręce rodziny Tarnowskich (1654) a następnie została zakupiona przez Władysława Reya (1658). Z zamierzeń przebudowy zamku przez nowego właściciela nic nie wyszło i dopiero w latach 1808 - 1810 nastąpiła pierwsza jego rozbudowa spowodowana częściowo wcześniejszym pożarem budowli. Następna rozbudowa miała miejsce w latach 1870 - 1880 kiedy to właścicielem pałacu był Mieczysław Rey.
      W rękach rodziny Reyów majątek pozostał do 1944 roku. Po drugiej wojnie światowej pożar dwukrotnie niszczy budowlę (1946 i 1967). Później zamek należy do zakładów lotniczych WSK Mielec, które to zakłady remontują zabytek a po ich upadku przeszedł w ręce prywatne.
      Zamek znajduje się na lewym brzegu rzeki Wisłoki, nad stromą skarpą tarasowo opadającą ku rzece. Jest to jednopiętrowy budynek z renesansową attyką, najstarsza część zamku a do niego przylegają powstałe później parterowe, boczne przybudówki i dwupiętrowa wieża.