Fredropol - Kormanice

amek zbudowany został pomiędzy 1550 -1575  rokiem przez Andrzeja Maksymiliana Fredrę. Była to budowla na planie czworoboku, z okrągłymi basztami w narożach, otoczona murami, wałami ziemnymi i fosą, której długość poszczególnych boków wynosi ponad 120 metrów.  Prawdopodobnie tylko skrzydło zachodnie było mieszkalne natomiast pozostałe skrzydła tworzyły mury kurtynowe. Wjazd do zamku prowadził przez bramę usytuowaną pośrodku skrzydła mieszkalnego, zachodniego wysuniętą przed lico budynku. Około sto lat przetrwał zamek gdyż pod koniec XVII wieku była to już tylko ruina. I tu także jako powód jego zniszczenia podawane są różne wersje. Mógł ulec zniszczeniu podczas najazdu szwedzkiego w 1656 roku lub podczas najazdu Jerzego Rakoczego w 1657 roku albo jego kres istnienia położył najazd Tatarów w 1672 roku. Jakiekolwiek były przyczyny jego zniszczenia nie został on jednak ponownie odbudowany w całości lecz tylko odnowiono jego południowo - zachodnią część mieszkalną. Jej to fragmenty i pozostałości możemy oglądać w dniu dzisiejszym.