Dąbrówka Starzeńska

amek zbudowany został w latach 1627 - 1633 przez rodzinę Stadnickich. Pierwotnie na tym miejscu stał dwór obronny zbudowany przez ród Kmitów. Dwór został włączony do budowanego kamienno - ceglanego zamku i zajmował jego północno-wschodnią część. Pozostałe budowle to mieszkalne skrzydło północne, dwie kwadratowe baszty umieszczone w narożach założenia oraz kurtynowe mury od strony zachodniej i południowej i w niej to znajdował się wjazd na zamek Całe założenie zbudowane było na planie kwadratu.
  Później zamek został własnością rodziny Ogińskich, po nich Podolskich a w XVIII wieku aż do końca drugiej wojny światowej rodziny Starzeńskich i od tego czasu wieś Dąbrówka nosi nazwę Starzeńskiej.
  W początku XVIII wieku dobudowano mur od strony wschodniej łącząc stary dwór z murem południowym i zamykając całość założenia. Następny wiek do dalsza rozbudowa zamku i tym razem do stojących już murów zachodniego i południowego dobudowano budynki mieszkalne.
  Na zamku zgromadzone były liczne dzieła sztuki a także bogata biblioteka, które dotrwały do 1939 roku. Podczas drugiej wojny zamek był jeszcze częściowo zamieszkały lecz po jej ukończeniu działające na tym terenie oddziały Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) spaliły i wysadziły w powietrze budowlę. 
  Do dzisiaj pozostały resztki dwóch baszt, fundamenty trzeciej i pozostałości murów budynków mieszkalnych.