Bircza

amek zbudowany został prawdopodobnie przez rodzinę Bireckich w XVII wieku. Zamek otaczały ziemne fortyfikacje z bastionami. Wszystko to założone było na planie kwadratu. O warownym zamku w Birczy jest mowa w 1799 roku. W późniejszym czasie, gdy zamek należał do rodziny Humnickich został przebudowany na neogotycką, piętrową  rezydencję pałacową. Miało to miejsce w początku XIX wieku a pod koniec tegoż wieku dobudowano do istniejącego murowanego budynku dwie okrągłe baszty. 
  Druga wojna światowa dla budowli zakończyła się jej pożarem lecz ponownie odbudowana w latach 1969 - 70 została przeznaczona na internat dla młodzieży szkolnej. Lecz po tym remoncie zamek utracił swoje pierwotne stylowe cechy i został jeszcze jedną pozbawioną swojego wyglądu zabytkową budowlą.