..
..
 Sztynort
Pałacem, któremu może uda się wygrać z ogarniającą go dewastacją jest budowla w Sztynorcie. Powstała w latach 1554 – 1572 budowla po ponad stu latach popadła w ruinę. Na jej fundamentach w okresie od 1689 – 1691 zbudowano nowy pałac a jego właścicielami była rodzina von Lehndorff. Budowla była dwukondygnacyjna, natomiast pokrywający ją czterospadowy, stromy dach posiadał więźbę trzykondygnacyjną. Wewnątrz znajdowała się wielka sień a w niej dębowe, dwubiegowe schody. Wszędzie były liczne polichromie. drewniane stropy, ozdobne piece i kominki, sztukaterie. Obok pałacu znajdowały się budynki gospodarcze oraz 18-to hektarowy park, w którym znajdowały się dębowe aleje (zachowane do dzisiaj) a także zbudowana w stylu neogotyckim kaplica, pawilon oraz rzeźby.
W XIX wieku przebudowano nieco pałac a w parku powstały nowe budowle jak herbaciarnia czy w narożnikach parku alkierzowe wieże.
Podczas drugiej wojny światowej w pałacu przebywał od 1941 do 1944 roku minister spraw zagranicznych III Rzeszy Joachim von Ribbentrop a właściciel musiał się zadowolić mieszkaniem w jednym skrzydle.
Po wojnie do 1947 roku w pałacu „urzędowały” wojska radzieckie i znajdował się tam główny magazyn rabowanych i wywożonych do Rosji rzeczy.
W następnych latach zmieniali się właściciele lecz budynek nie był remontowany. W listopadzie 2009 roku został nieodpłatnie przekazany Polsko-Niemieckiej Fundacji Ochrony Zabytków Kultury, która ma go wyremontować a po zakończeniu prac oddać we władanie władz wojewódzkich. Szacowany koszt prac to ok. 30-40 mln euro. 
.. 
Š Copyright 2007.