..
..
 Kwilcz
  Pałac zbudowany został przy krawędzi skarpy nadjeziornej ok. 1830 r. zapewne wg projektu jednego z uczniów Karola Fryderyka Schinkla wybitnego architekta berlińskiego. Budowla doskonale wkomponowana w teren ma charakter pałacowo-willowy. Dwukondygnacyjna, od frontu ozdobiona trójkątnym tympanonem, portalem i delikatnym boniowaniem ścian. Od strony jeziora wysunięty ryzalit akcentuje dużą sale balową.    Pałac powstał za czasów Arsena Kwileckiego – wybitnego gospodarza majątku kwileckiego. Do 1993 r. w pałacu mieściła się siedziba dyrekcji Kombinatu PGR. W części pomieszczeń m.in. w korytarzach zachowały się dawne elementy wyposażenia wnętrz i malowidła o motywach groteskowych z ok. 1840 r.
W sąsiedztwie pałacu znajdują się dwie oficyny z drugiej połowy XVIII w., stajnia z powozownią, zabudowania folwarczne oraz kilku hektarowy park romantyczno-krajobrazowy.
  Gdy patrzymy dziś na pałac trudno uwierzyć, iż należał
kiedyś do jednego z najbogatszych Wielkopolan...

Powyższy opis otrzymałem od Stowarzyszenia eNUS działającego w gminie Kwilcz. Jego strony www to: www.enus.org.pl  i www.kwilcz.pl/enus.

.. 
Š Copyright 2007.