..
..
 Dębice
Pałac-zbudowany w roku 1795 przez hrabiego von Pertkenau.
Od roku 193roku pełnił funkcję szkoły sportowej.Po II wojnie ¶wiatowej czę¶ciowo zniszczony i rozebrany.
.. 
... .. ..
© Copyright 2007.