..
..
 Chroberz
Pałac - eklektyczny wzniesiony w 1850 r. dla Wielopolskich wg projektu Henryka Marconiego. Wewnątrz piętrowej budowli są: sala balowa z kasetonami, sala myśliwska, kaplica, sala biblioteczna i inne. Na parterze kilka klasycystycznych kominków. Front budynku zdobią posągi i herby. Obok interesujący park (platany, lipy).
http://www.sandomierskie.com/kraj/Ponidzie/chroberz.htm

Zespół pałacowy Wielopolskich z lat 1857-1860 z późnoklasycystycznym pałacem i parkiem. Pałac wzniesiony został wg. projektu Henryka Marconiego. Był wykorzystywany jako biblioteka. Hrabia Aleksander Wielopolski przechowywał tu zbiór książek przejętych po Konstantym Swidzińskim. Współcześnie obiekt zajmowany jest przez Ośrodek Dziedzictwa Kulturowego Ponidzia. 
wikipedia

.. 
... .. ..
Š Copyright 2007.