..
..
 Chociule
Pałac w Chociulach.
Zbudowany w drugiej połowie XIX wieku, eklektyczny z przewag± elementów architektonicznych, nawi±zuj±cych do gotyku. Murowany. Elewacje zdobione s± bogatym detalem architektonicznym w postaci gzymsów, fryzów i obramień okiennych. Wysoka, kwadratowa wieża zdobiona jest tarasem.
.. 
... .. ..
© Copyright 2007.