..
..
 Bojadła
Pierwszy pałac w Bojadłach wybudował w 1707 r. Adam von Kottwitz (Kotwicz). Obiekt ten spłonął całkowicie w 1731 r. David Heinrich, brat Adama, wybudował w 1735 r. obecny pałac, jego syn Rudolf Gotthardt dodał dwie charakterystyczne wieże. Majątek pozostał w posiadaniu von Kottwitzów do 1902 r., do bezpotomnej śmierci Leopolda. Ostatnim przedwojennym właścicielem był Adolf von Scheffer-Boyadel. Barokowy pałac był po wojnie ośrodkiem zdrowia, szkołą, ośrodkiem kolonijnym
 

 

 

.. 
Š Copyright 2007-2011