Zdjęcia pochodz± ze strony:


Zdjęcia autorstwa Piotra Pupysza pochodz± ze strony:Widok na portyk, gdzie brak jednej z kolumn Widoczny bogato rzeĽbiony kartusz herbowy podtrzymywany przez lwy. Zdjęcie z 1937 roku

Portal z herbem Radziwiłłów