Zdjęcia zamku w 1926 roku.


Widok na dziedziniec od strony zachodniej. W tle widoczna brama wjazdowa i fragment murów obronnych. Po lewej stronie budynek kordegardy, w którym mieszkał odźwierny. Na dziedzińcu widoczna studnia pod zadaszeniem oraz huśtawka dla dzieci.


Widok fragmentu wałów fortyfikacyjnych od strony północnej


Brama od strony zachodniej. Brama stanowiła wyjście do studni. Nad bramą widoczny herb szlachecki Drużyna (Szreniawa bez Krzyża).


Fragment wnętrza zamku


Arkady


Fragment klatki schodowej


Strop na drugim piętrze w baszcie południowo-zachodniej. Widoczne wyryte napisy.


Korytarz od strony zachodniej z klatką schodową


 Zdjęcia z 2006 roku.

Most prowadzący do bramy głównej.
Brama główna od strony zewnętrznej
i od strony dziedzińca zamkowego.
Kordegarda od strony zewnętrznej (zdj. górne) i od środka. Obecnie
 mieści się tam biuro, kasa biletowa, pomieszczenie muzealne a w dawnych
piwnicach winnych wystawa prac uczniów wiśnickiego Liceum Sztuk
Plastycznych. Ich prace znajdują się także przed zamkiem (rzeźby) a także 
w zamkowych pomieszczeniach pierwszego i drugiego piętra.
Fragment muru obronnego przy bramie wjazdowej.
Zdjęcie górne przedstawia drugą stronę muru widoczną na poprzednim 
zdjęciu a są to zamkowe kazamaty (obok bramy po lewej stronie), przed nimi 
stoją trzy moździerze. Następne zdjęcie przedstawia wejście do kazamaty
  i widok jej wnętrza.
Niszczejące armaty przed kazamatami.
Kazamata z powyższych zdjęć w szerszym planie.
Dalszy ciąg kazamat i następne wejście.
I jeszcze zdjęcia kazamat i wejścia do nich a także wnętrza.
Wszystkie przedstawione na zdjęciu kazamaty stanowią jedną 
całość i ciągnął się od bramy wjazdowej do pomieszczeń 
dawnych stajni (przerobionych na hotel) i bronią dwóch skrzydeł
zamku.
Stajnie zamkowe wykute były w skale i mieściły dwieście koni. Pod nimi był
niewielki, także wykuty w skale loch. Obecnie przerobione na hotel (nieczynny).
Na zdjęciu górnym widać połączenie stajni z kazamatami. Zdjęcie środkowe
pokazuje fundamenty pierwotnej bramy wjazdowej a dolne dalszy ciąg stajni.
Zamek od frontu i główne wejście do niego widziane z dwóch stron tarasu.


Dwie narożne baszty z przodu budynku a między nimi główne wejście.
Orzeł na jednej z baszt.
Kaplica zamkowa z przodu (zdj. lewe) i z tyłu.
Wnętrze sklepienia kaplicy i jej widok z zewnątrz (zdj. górne).
Skrzydło południowo - zachodnie. U góry baszty z lewej strony zdjęcia
królowa Bona wg. podań miała jeździć na ośle.
Trasa jej przejażdżki w zbliżeniu.
Dwie baszty tegoż skrzydła.
Fragment zamku.
Wejście na dziedziniec wewnętrzny i piętra nad wejściem.
Wejście na dziedziniec widziane z pierwszego piętra (zdj. górne) a po prawej 
jego stronie ściana z tzw. "ślepym oknem". Na zdj.dolnym malowane na ścianie 
okno w celu zachowania symetrii


Wewnętrzny dziedziniec.
Wejście z dziedzińca do pomieszczeń nie udostępnionych do zwiedzania.
Jedna z sal z freskami i portalami.
Fragment wystawy przedstawiającej zamek po zakończeniu
drugiej wojny światowej.
Zrekonstruowany, pozłacany strop w jednej z sal. W puste miejsca
 mają być wprawione obrazy lecz nie wiadomo kiedy to nastąpi.
Wystawa dawnych strojów.