DRZEWORYT Z 1859 ROKU

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DRZEWORYT JANA MATEJKI Z 1871 ROKU

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RYCINA Z 1884 ROKU WYKONANA PRZEZ T. SIEROSZA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DRZEWORYT Z 1873 ROKU WYKONANY PRZEZ A. GRYGLEWSKIEGO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RYSOWAŁ NAPOLEON ORDA
RYSUNEK MARIANA TRZEBIŃSKIEGO
RYSUNEK ANDRZEJA OLESIA WYKONANY W 1923 ROKU

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

WIDOK ZAMKU W XVII WIEKU
BRAMA WJAZDOWA DO ZAMKU. OBRAZ ANDRZEJA OLESIA.
Rysował Jan Matejko.


Obraz Bogusława Serwina