Wieruszyce

amek zbudowany został w XV wieku przez rodzinę Wieruszyckich herbu Szreniawa. Pierwotnie była to kamienna budowla obronna a w 1530 roku dobudowano do niej, od strony południowej czworoboczną wieżę mieszkalną. W połowie XVI wieku dobudowano do zamku część północną a w następnym stuleciu rozbudowano jeszcze założenie. Piętro zamku pełniło rolę reprezentacyjną a część parterowa, posiadająca ciąg strzelnic - obronną. Niestety do naszych czasów dotrwała jedynie część północna z XVI wieku.
  Na przestrzeni wieków zmieniali się właściciele zamku. I tak po Wieruszyckich zostali nimi rodzina Ołtarzewskich, dalej Ferdynand Meysner (1830r), później rodzina Padlewskich (1928 - 1945), po wojnie zamek należał do państwa a od 1981 roku do p. Marka Skrzyńskiego. Przeprowadzony został remont i odnowiono starą budowlę.