Wielka Wieś
Trzewlin
amek zbudowany został w XIV wieku na wzgórzu zwanym "Panieńska Góra" nad brzegiem Dunajca. Jego budowniczym był  Andrzej Rawicz herbu Półkozic - starosta czchowski. Zamek składał się z dwóch części -  zamku górnego założonego na planie kwadratu o wym.  40 x 40 m i oddzielonego fosą o szerokości 15 metrów i głębokości 8 metrów - podzamcza. Również od południa i zachodu znajdowała się fosa a stronę zachodnią bronił wał ziemny. Wjazd do zamku prowadził przez podzamcze.
  Prawdopodobnie budowla nie została ukończona gdyż podczas prac archeologicznych nie natrafiono na materiały późniejsze niż XV-wieczne. Również brak źródeł historycznych dotyczących tejże budowli.
  W XVII wieku okoliczni mieszkańcy wykorzystywali materiał budowlany z ruin zamku do własnych celów.
   Obecnie widoczne są niewielkie fragmenty zamkowych murów zamku górnego, suche fosy a całość porasta las.