Spytkowice

amek zbudowany został w pierwszej połowie XVI wieku na miejscu średniowiecznego założenia obronnego. Podczas prac archeologicznych pod dziedzińcem i pod fundamentami obecnego zamku odkryto pozostałości nieznanej dotąd niewielkiej twierdzy. Była do piętrowa, drewniana budowla mieszkalno - gospodarcza, stojąca pośrodku dziedzińca i otoczona czworobokiem murów obronnych. W narożach znajdowały się kwadratowe, kamienne baszty. Założenie obronne to prawdopodobnie twierdza na granicy z Małopolską. W XV wieku została tak gruntownie zniszczona podczas najazdu i zrównana z ziemią, że następna budowla w tym miejscu, właśnie zamek, nie nawiązała do zachowanych głęboko fundamentów.
   Budowniczym zamku był kasztelan sądecki Wawrzyniec Myszkowski herbu Jastrzębiec. Była to budowla wzniesiona w stylu gotycko - renesansowym. Następny właściciel zamku Mikołaj Myszkowski dokończył budowy założenia.
   W XVII wieku zamek należał do biskupa krakowskiego Marcina Szyszkowskiego i za jego sprawą został przebudowany w stylu barokowym. Powstała wtedy trójskrzydłowa budowla lecz nie miała już ona charakteru obronnego mimo, że zachowane zostały dawne fosy. Pośrodku założenia znajdował się wewnętrzny dziedziniec z filarowymi arkadami z dwóch stron. Od frontu, długą elewację kończą dwie alkierzowe baszty. Wewnątrz widzimy ciąg sklepionych sal, kamienne portale i obramowania okien. Zachowane zostały jednak fragmenty gotyckiej jeszcze budowli - część murów a także nadproże głównego portalu.
   W 1945 roku pożar częściowo zniszczył zamek, który został jednak odremontowany i mieści się w nim Archiwum Państwowe w Krakowie.