Sławków

amek zbudowano w drugiej połowie XIII wieku z inicjatywy biskupa krakowskiego Pawła z Przemankowa. Jest to najstarsze murowane założenie obronne w południowej Polsce. Powstał na planie prostokąta o wymiarach 124 x 90 metrów. Jego mury obronne miały od 2 do 3 metrów grubości a ich wysokość sięgała siedmiu metrów. W murze znajdowały się prostokątne półbaszty. W owym czasie, na tym etapie zakończone zostały prace budowlane. Nie powstały żadne budynki mieszkalne czy gospodarcze. W 1284 roku kontynuowano prace lecz na część mieszkalną wykorzystano postawioną wcześniej półbasztę zamieniając ją na wieżę mieszkalno - obronną i otaczając parkanem i fosą.
   Biskup krakowski Jan Muskata rozbudował zamek o budynek bramny i dostawił klatkę schodową do istniejącej budowli. Całość otoczył wałem ziemnym z fosą.
   W 1455 roku zamek został zniszczony przez nieopłacane wojska polsko - morawskie walczące u boku Kazimierza Jagiellończyka  przeciwko Krzyżakom.
   Do dzisiaj widoczne są fragmenty murów obronnych i fundamentów.